UNDERVISNINGSTILBUD

Her kan du vælge instrument, synge, sammenspil eller workshop
(Undervisningen foregår en gang om ugen - tjek hvilke dage under det enkelte fag)