Priser

GENERELLE BETALINGSVILKÅR

Alle betaler et administrationsgebyr på 50 kr. / sæson (dækker udgift til bl.a. KODA og kopiering)


BETALING OG RATER:

Opkrævningen i Faxe Kommune udsender faktura via Digital Post cirka 10 dage før betalingsfristen.

Prisen for instrument- og sangundervisning samt hold betales i 4 rater med følgende betalingsfrister:

  • Rate 1: sidste betalingsfrist 1. september
  • Rate 2: sidste betalingsfrist 1. november
  • Rate 3: sidste betalingsfrist 1. februar
  • Rate 4: sidste betalingsfrist 1. april
     
  • Baby Musik: Opkræves 1 gang ved opstart på holdet
  • MiniMus 1-5 år med forældre: 1. rate: 1. september og 2. rate: 1. februar
  • Familie Musik 1-5 år med forældre: 1. rate: 1. september og 2. rate: 1. februar

Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice.

Ved for sen indbetaling opkræver kommunen et rykkergebyr på 250 kr. Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, hvilket dog ikke fritager for betaling, og kravet overgår til Skat.

 

BEMÆRK NYE PRISER GÆLDENDE FRA AUGUST 2024

UDMELDING

Gælder for alle instrument- og sangfag. 

Udmeldelse kan kun ske via skriftlig henvendelse til kontoret. En mundtlig udmeldelse gælder under ingen omstændigheder.

Udmeldelse kan kun ske skriftlig til kontoret inden udmeldelsesfrist:

1. oktober (betaling til og med oktober)
1. december (betaling til og med januar)
1. februar (betaling til og med marts)
1. april (betaling til og med juni)

MiniMus 1-5 år: Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret inden udmeldelsesfrist:

1. oktober (betaling til og med december)


Hvis eleven udmeldes for sent, binder man sig for deltagerbetaling i den efterfølgende rate.

Eleven har ret til undervisning i udmeldelsesperioden. Betaling bortfalder ikke, såfremt eleven ikke ønsker at gøre brug af undervisningen i udmeldelsesperioden.

Vi anbefaler, at du kontakter musiklæreren før udmeldelsen, så I kan drøfte årsager og evt. mulighed for fremtidige ændringer.

OBS: Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse.


AFLYSNING FOR INSTRUMENT-/SOLOSANG ELEVER

Lærer syg:
Vikar eller tilbagebetaling (tilbagebetaling dog ikke de to første gange).

Lærer aflyser:
Undevisningen erstattes i indeværende skoleår.

Elev aflyser:
Ingen erstatning.

 

Læs mere om et tilbud, der passer til dig