Tilskud til undervisning

Tilskud til undervisning

Herunder finder du link til ansøgning om tilskud til børn og unges fritidsinteresser (op til 17 år)

Formålet med puljen er at hjælpe de familier, der er økonomisk vanskeligt stillede - og som ikke har midler til, at deres børn og unge kan deltage og være aktive i kultur- og fritidslivet. (med tilskud på 75%).

Hvordan søger man om støtte til børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter:

Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema hos Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (formular åbnes i nyt vindue)


Hvad kan der søges til:

Der kan søges om tilskud til kontingent, til musikskolen, leje af instrumenter, fodboldskoler, håndboldskoler mv. Der kan ikke søges til betaling af alm. kørsel til og fra træning, samt til større udstyr (her henvises til Udviklingspuljen).

Hvem kan søge:

Alle der har kontakt med børn og unge, kan søge puljen dvs. forældre, foreninger, sundhedsplejerske, pædagoger, SSP-konsulenter, undervisere mv.

Hvornår:

Der kan søges hele året.

Svar:

Der kan forventes svar på ansøgningen ca. 3 - 4 uger efter den er modtaget

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ninna Bay på tlf. 56 20 37 31 eller på mail: nibay@faxekommune.dk