Støtte til børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter

Tilskud - Pulje til støtte af børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter

Her kan der søges om tilskud til børn og unge under 18 år hvis familier har økonomiske problemer og derfor ikke har mulighed for at betale til deres børn/unges deltagelse i kultur og fritidslivet.

Der kan søges om tilskud til betaling af kontingent, personligt udstyr, leje af instrument mv. Der kan ikke søges til betaling af alm. kørsel til og fra træning, samt til større udstyr (her henvises til Udviklingspuljen).

For særligt udgiftstunge aktiviteter (musikskolen og elitetræning) gives tilskud på 75%.

Søg om tilskud her