Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Faxe Musikskoles Venner

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Faxe Musikskoles Venner

På vegne af venneforeningen "Faxe Musikskoles Venner":
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Faxe Musikskoles Venner - med henblik på at nedlægge foreningen.

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Faxe Musikskoles Venner - med henblik på at nedlægge foreningen.

Afholdes den 10. november 2021 kl. 19:00

(I forbindelse med musikcaféen som bliver afholdt Præstevænget 23, 4690 Haslev)

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved kasserer Allan Tirsgaard.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse ved Allan Tirsgaard.

4. Indstilling om opløsning af foreningen.

5. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Formand: Rune Brandt: uldkongen@gmail.com

Næstformand: Göran Blomquist: mail@blomquist.dk

Kasserer: Allan Tirsgaard: allan@tirsgaard.net