Udvidet fagbeskrivelse Violin

Udvidet fagbeskrivelse Violin

Begyndere

• Kroppen
Korrekt holdning af instrument og bue i hvile- og spilleposition.

•Instrument    
Kende instrument og bue. Grundlæggende pasning og pleje.

•Tonedannelse    
Ensartet klang på midten af buen uden mislyde. Simpel dynamik.

•Teknik     
Bevidst om op- og nedstrøg. Lange/korte strøg.
Spil med de første 4 fingre i venstre hånd. Høj/lav 2. finger

•Gehørs færdigheder og teori     
Intuitiv auditiv genkendelse af de løse strenge. Simpel imitation. G, D og A dur skala i en oktav.
Underdelinger op til 8. dele samt punkteringer.

•Nodelæsning    
Kende de løse strenge og de dertilhørende farvekoder og placering i nodesystemet, læse enkle rytmer op til 1/8 underdeling.

Let øvede

•Kroppen
Øget kropsbevidsthed.

•Instrument    
Stemning med finstemmerne.

•Tonedannelse    
Bevidsthed om forskellige klangtyper og hvordan de fremkaldes.

•Teknik
Legatospil og bindebuer. Intonation efter instrumentets overtoner.

•Gehørs færdigheder og teori
Imitation af korte fraser. Kendskab til kvintcirklen. G, D, A, C, F, B dur skala.

•Nodelæsning
Læse enke noder kun med farvekoder som hjælpemiddel.

Øvede

•Kroppen
Afspændt og naturlig spillestil. Klangdannelse med hele kroppen.

•Instrument
Indgående kendskab til instrumentet og dets justeringer, stemning og vedligeholdelse.

•Tonedannelse    
Fuld kontrol over klang og frasering.

•Teknik
Mere avanceret bueteknik. Positionsspil 1. og 3. Kendskab til 2. og 4.

•Gehørs færdigheder og teori
Begyndende musikfagsprog. Polyfon bevidsthed (kontrapunkt og polyrytmik) Dur og mol i alle tonearter.

•Nodelæsning
Kunne følge med i enkle orkesterstemmer.