Udvidet fagbeskrivelse Tværfløjte

Udvidet fagbeskrivelse Tværfløjte

•Kroppen    

Opmærksomhed omkring korrekt stå/siddestilling. Lære at holde instrumentet rigtigt/hensigtsmæssigt. Vejrtrækning, korrekt luftmængde.

•Instrumentet    
Almen respekt for instrumentet og viden om instrumentpleje.

•Tonedannelse
Embouchure (hvordan man holder mundstykket ved munden). Toneansats, begrebet intonation introduceres. Senere ansats af forskellig art (ex. Staccato, dobbeltstød). Tonedannelse understøtter det musikalske udtryk. Introduktion til egalitet i alle registre (videregående).

•Musikalsk udtryk    
Opmærksomhed omkring dynamik. Klanglige virkemidler i det omfang eleven evner.

•Teknik    
Fingerteknik, optimal fingerstilling. Koordinering af ansats og fingerbevægelser. Frasering (legato, nonlegato) senere mere avanceret.

•Hørelære/teori    
Bevidsthed omkring tonernes bevægelse op og ned. Nodeværdier, dynamik, dur/mol. Gehørspil i det omfang eleven kan.

•Nodelæsning    
Tonenavne, rytmer. Skrive noder.

•Sammenspil/kor    
Øve sig i at holde en stemme sammen med andre og sammen med lærerens akkompagnement. Skal senere kunne indgå i sammenspil med blandet besætning.

•Andet    
Deltage i koncerter, sammenspil og solo.