Udvidet fagbeskrivelse Trompet

Udvidet fagbeskrivelse Trompet

•Kroppen    

Der arbejdes med kropsbevidsthed frem mod en erkendelse af, at vejrtrækningen ligger til grund for at kunne udvikle sig på trompeten.
Vejrtrækningsteknik/øvelser.
At tale en sætning kan sammenlignes med at spille en frase.

•Instrumentet    
Trompeten skal være af en kvalitet, så eleven ikke bliver hæmmet af, at instrumentet er skadet eller kun fungerer delvist. Der kan de første år lejes en trompet af musikskolen. Læreren stiller sig gerne til rådighed mht. råd og vejledning.

•Tonedannelse
Som det måske vigtigste element i undervisningen, har det at danne tone en meget høj prioritet. Der arbejdes med øvelser og forståelse af, at vejrtrækning og læbestilling/styrke tilsammen afgør, hvor høj en kvalitet tonen har.

•Musikalsk udtryk    
Musikalsk udtryk indføres så hurtigt som muligt, allerede når de første toner er dannet. Trompetens – og blæserinstrumenternes styrke er netop at kunne variere dynamikken både kraftigere og svagere efter toneansats. Der spilles eksempler på, hvad det musikalske udtryk egentlig betyder i forhold til opfattelsen af musikstykket. Der fokuseres på artikulation og fraseringer.

•Hørelære/teori    
Gennem lege og øvelser indøves rytmiske mønstre (SSB), samt relativt gehør.

•Nodelæsning    
Nodelæsningen tages op i takt med, at tonedannelsen er på plads. Det er vigtigt, at der sideløbende med nodeindlæringen også spilles uden noder (gehør, improvisation)

•Sammenspil/kor    
Der undervises i så høj grad som muligt gennem sammenspil, enten med samme instrument (instrumentundervisning på hold) eller i en gruppe.

•Andet    Tilgangen til hver enkelt elev er anerkendende og positiv.
Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs formåen og aktuelle niveau.
Materialevalg udgør såvel det rekonstruerende som det skabende, også på begynderniveau.
Til indøvelse af ovenstående teknikker m.m., tages der i så udstrakt grad som overhovedet muligt udgangspunkt i det materiale, som eleverne pt. beskæftiger sig med.