Udvidet fagbeskrivelse Musikbutik

Udvidet fagbeskrivelse Musikbutik

Kroppen    

Vi træner:
• Kropsbevidsthed
• Puls
• Evnen til at ”time” det næste slag i musikken
• At bevæge sig varieret i musikalsk kontekst/sammenhæng
• At koordinere / krydsbevægelser
• At bruge sin stemme  

Instrumentet    

Der arbejdes især med percussion-instrumenter og djember (afrikansk tromme). Derudover starter vi på at lære at spille klaver, guitar, bas og trommesæt. Der arbejdes intensivt med det før-instrumentale, dvs. det, der skal være på plads inden man tager instrumentet i hånden.
Trommesæt får man lov at spille på, når man er i stand til at sige sit fulde navn samtidig med at man spiller en simpel trommesæts-rytme (som vi øver hver gang på djembe).


•Tonedannelse/musikalsk udtryk    Der arbejdes med musikalsk fantasi og forestillingsevne
•Teknik    Der arbejdes med hensigtsmæssig kropsbrug og relevant teknik på de forskellige instrumenter
•Hørelære/teori    Gennem forskellige lege skærper vi evnen til at lytte
•Nodelæsning -
•Sammenspil/kor    I hovedparten af timen spiller vi sammen på trommer eller på instrumenter.

Vi træner at have fælles puls, at lytte til hinanden og at følge hinanden når tempoet går op eller ned. Vi træner også at lede orkestret og at hjælpe hinanden musikalsk.