Udvidet fagbeskrivelse Klaver

Udvidet fagbeskrivelse Klaver

•Generelt    

God sidestilling og håndstilling

•Instrumentet    
Indblik i det akustiske klavers mekanik

•Tonedannelse    
Arbejde med klang: sammenhæng mellem krop og instrument

•Musikalsk udtryk    
forståelse og udførelse af musikkens karakter
formidling af den følelse der ligger i musikken
Forståelse og udførelse af dynamik.
Forståelse af den rytmiske fornemmelse i musikken.
Indlevelse, at give slip...

•Teknik    
fingersætning, der medvirker til god ”betjening” af instrumentet.
legato/staccato spil.
bøjning på fingrene
koordinering hænderne imellem
Frihed og flow i bevægelserne

•Hørelære/teori    
gehørspil er vigtigt
små instrumentale gehørsøvelser
forståelse af akkorders opbygning (dur/mol) og udvidelser
grundlæggende becifringsspil
form-forståelse

•Nodelæsning    
kendskab til noder
forståelse af noders beliggenhed og længde
”nodelæsning som indstuderingsværktøj” (ikke prima vista)

•Sammenspil/kor    
Oplevelser med andre
Oplevelse af klaverets funktion i større sammenhænge.
At kunne høre/fornemme sin egen rolle i en musikalsk sammenhæng.
Puls og musikalsk flow (de andre venter ikke på mig)

•Andet    
Hvad er god øvning?
Indstuderingsmetoder
”hvordan lærer jeg mig at spille klaver?”
udvide den musikalske horisont ved at møde forskellige genrer