Udvidet fagbeskrivelse el-guitar

Udvidet fagbeskrivelse el-guitar

Begyndere

•Kroppen    
Der bliver arbejdet med din venstre og højre håndstilling.
Du lærer at spille med plekter og fingerspil.

•Instrumentet    
Du lærer at holde guitaren rigtigt og får kendskab til, hvordan den er opbygget og hvilken rolle, den har I sammenhæng med andre instrumenter.
Du lærer at stemme guitaren.

•Musikalsk udtryk    
Du lærer at spille små melodier og få fed lyd ud at instrumentet.
Dynamik:
Spille kraftigt eller svagt og lave vibrato og vride strengen.

•Teknik    

•Hørelære/teori    
Forskel på dur og mol.
Tonenavne, intervaller og akkordopbygning.
Improvisation i forskellige skalaer.

•Nodelæsning    
Vi spiller efter både noder og tabulatur.  
Vi arbejder med at forstå puls og enkelte taktarter(4/4, 3/4).
Læse enkelte tabs og rytmer og noder. Fjerdedele, halvnoder og ottendedel og forstå akkordskema.
Improvisation på få toner.

•Sammenspil og optræden    
Du bliver opfordret til at spille sammen med andre og eventuelt prøve et sammenspilshold.
Du vil prøve at optræde

Let øvede

•Kroppen
Fokusering på venstre og højre hånd.
Koordinationsøvelser.

•Instrumentet
Vi snakker om effektpedaler, forstærkere og lyd på instrumentet

•Musikalsk udtryk
Vi øver os i at spille solo over pentaton blues samt dur og molskala.
Vi spiller længere stykker og figurer, og tostemmige stykker, power akkorder og firklange.
Du får kendskab til gribebrættets toner og navne på disse op til ca. 7. bånd.

•Teknik
Fingerstillinger og strums
hammer on/ pull off.
Bare akkorder.

•Hørelære/teori
Imitation af melodispil., firklange, 16 dels rytmer.
Vi starter med at lytte simple temaer og soloer af.

•Nodelæsning
Node/tabulaturlæsning.
Med 1/8 og 1/16 dels synkoper og trioler.

•Sammenspil og optræden
Tilbud om sammenspil og optræden

Øvede

•Kroppen
Fortsat fokusering på venstre og højre hånd.
Koordinationsøvelser.

•Instrumentet
Videregående brug af effektpedaler.
Eventuelle klange og effekter i forstærker.

•Musikalsk udtryk
Kendskab til vibrato og vrid af strengen.
Dynamisk forståelse.

•Teknik
Videreudvikling af højre og venstre hånds teknik.
Videreudvikling af hammer on/ pull off.
Sweeping, tapping, arpeggio.

•Hørelære/teori
Periodefornemmelse
former.
Jazzakkorder.
Vekslende- og ”skæve” taktarter.
Kvintcirklen.
Kirketonearter,
voicing’s jazz, med 1-3-7 eller 1-7-3 voicings
Aflytning af mere komplicerede temaer og soloer.

•Nodelæsning
Primavista, synkoper,
klappe svære rytmer