Betaling- og udmeldelsesbetingelser

Opkrævning

Opkrævningen falder i 3 rater til forfald 
1. oktober 2020, 1. december 2020 og 1. marts 2021.

Undtagelse:
Babymusik 0-9 mdr. (1 rate, forfald 1. oktober 2020).
Rytmik 1-5 år (2 rater, forfald 1. oktober og 1. december 2020.

Ved for sen indbetaling opkræver kommunen et rykkergebyr på 250 kr. Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, hvilket dog ikke fritager for betaling.

Udmelding

Du har mulighed for at melde dig ud i løbet af skoleåret. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret senest

den 15.10.20    (betaling til og med november 2020)
den 15.01.21    (betaling til og med februar 2021)
efter 15.01.21   (betaling til og med juni 2021)

Rytmik 1-5 år   Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret senest den 15.11.20 (betaling til og med december 2020)​

Aflysning for instrument-/solosangelever

Lærer syg:
Vikar eller tilbagebetaling (tilbagebetaling dog ikke de to første gange).

Lærer aflyser:
Undevisningen erstattes i indeværende skoleår.

Elev aflyser:
Ingen erstatning.