Hvordan lejer jeg instrumenter hos jer?

På den elektroniske tilmelding kan du angive, hvilket instrument du ønsker at leje.

Violin, tværfløjte, saxofon, klarinet, trompet, spansk guitar og kontrabas.

Ønsker du at leje et instrument, løber lejemålet normalt indtil sommerferien, og instrumentet afleveres den sidste undervisningsgang før sommerferien.
Ønsker du at beholde et lejet instrument i sommerferien, opkræver vi 3 måneders leje.

Priser:

Tværfløjte: 600 kr. (33 uger)
Klarinet: 600 kr. (33 uger)
Trompet: 600 kr. (33 uger)
Violin: 600 kr. (33 uger)
Kontrabas: 1014 kr. (33 uger)
Akustisk guitar: 400 kr. (33 uger)
Saxofon: 1014 kr. (33 uger)
Sommerferieleje: kontakt kontoret for pris

Eleven får udleveret en lejekontrakt som bedes underskrevet og returneret til musikskolens kontor.

Instrumentet SKAL AF LEJER være forsikret mod brand-, vand-, tyveri- og hærværksskader og udlejes på lejers ansvar og risiko. Lejer er ansvarlig for skader, der påføres   instrumentet i lejeperioden og udbedring vil blive foretaget for lejers regning.