Praktisk information

Her kan du finde lidt praktiske informationer

Hvordan melder jeg mig ind?

Du skal være mellem 0 år og 24 år for at modtage undervisning på Faxe Musikskole, samt du skal have bopæl i Faxe Kommune.

Tilmeld dig til elektronisk via tilmeldingsformularen på Speedadmin.dk


Når du åbner tilmeldingen, kan du vælge hvilket instrument eller hold, du vil melde dig til.

Nye elever kan tilmelde sig hele året, men hvis du vil være med fra sæsonstart skal du tilmelde dig i april/maj.

En tilmelding gælder en hel sæson fra august til juni.
Hvis du ønsker at fortsætte i næste sæson, skal du foretage en gentilmelding. Dette gælder også hvis du, der står på venteliste.
Vi giver besked via e-mail, når det er tid til gentilmelding.

Hvordan melder jeg mig ud?

Du skal sende en mail til musikskolens kontor på: musikskolen@faxekommune.dk - og ikke til læreren. 

Vi anbefaler, at du kontakter musiklæreren før udmeldelsen, så I kan drøfte årsager og evt. mulighed for fremtidige ændringer.

Udmeldelse indebærer betalingspligt for hele raten, hvis udmeldelse sker inden udmeldelsesfrist - se skema nedenunder.
Hvis eleven udmeldes for sent, binder man sig for deltagerbetaling i den efterfølgende rate.

Eleven har ret til undervisning i udmeldelsesperioden. Betalingen bortfalder ikke, såfremt eleven ikke ønsker at gøre brug af undervisningen i udmeldelsesperioden.

Eksempel 1: Udmeldelse den 15. september vil have sidste undervisningsdato i oktober.

Eksempel 2: Udmeldelse den 5. december vil overgå til 3. rate, og sidste undervisningsdag vil derfor være i slutningen af marts måned.

Hvordan melder jeg afbud?

Er du forhindret eller syg, skal du selv melde afbud til din underviser.

Hvornår ved jeg mere om optagelse/venteliste?

Når du har gennemført tilmeldingen, vil du modtage en kvitteringsmail - Herefter kan du først forvente at høre fra os igen i midten af august med tid, sted og dato i ny sæson.

Nye elever kan tilmelde sig hele året, men hvis du vil være med fra sæsonstart skal du tilmelde dig i april/maj. Vi forsøger hurtigt at finde en ledig tid til dig, så du kan komme i gang med undervisning.

 

Musikskolen har venteliste på nogle fag.

Hvis elever udmelder sig i løbet af sæsonen, vil ventelisteeleverne få tilbudt den ledige tid i den rækkefølge, vi har modtaget tilmeldingerne.

Når der opstår ledige pladser, tilbydes de første elever på listen en plads via den e-mailadresse, I har oplyst. Hvis ikke den tilbudte plads er accepteret indenfor fristen, går vi videre på listen.

Vi modtager også meget gerne besked, hvis I ikke ønsker at gøre brug af pladsen.

Af de elever, der ønsker pladsen, vil den gå til eleven med den ældste ventelistedato indenfor den fastsatte svarfrist.

Hvordan lejer jeg instrumenter hos jer?

På den elektroniske tilmelding kan du angive, hvilket instrument du ønsker at leje.

Violin, tværfløjte, saxofon, klarinet, trompet, spansk guitar og kontrabas.

Ønsker du at leje et instrument, løber lejemålet normalt indtil sommerferien, og instrumentet afleveres den sidste undervisningsgang før sommerferien.
Ønsker du at beholde et lejet instrument i sommerferien, opkræver vi 3 måneders leje.

Priser:

Tværfløjte: 600 kr. (33 uger)
Klarinet: 600 kr. (33 uger)
Trompet: 600 kr. (33 uger)
Violin: 600 kr. (33 uger)
Kontrabas: 1014 kr. (33 uger)
Akustisk guitar: 400 kr. (33 uger)
Saxofon: 1014 kr. (33 uger)
Sommerferieleje: kontakt kontoret for pris

Eleven får udleveret en lejekontrakt som bedes underskrevet af forældre/værge og returneret til musikskolens kontor. Lejekontrakten skal fornyes hver sæson.

Instrumentet SKAL AF LEJER være forsikret mod brand-, vand-, tyveri- og hærværksskader og udlejes på lejers ansvar og risiko. Lejer er ansvarlig for skader, der påføres   instrumentet i lejeperioden og udbedring vil blive foretaget for lejers regning.

Hvor er der undervisning?

Faxe Musikskole har undervisning:

- Præstevænget 23, 4690 Haslev 

- Gl. Strandvej 12, 4640 Faxe (afd. Rolloskolen)

- På nogle af kommunens skoler

Hvordan med priser og betaling?

For alle fag opkræves betalingen i 4 rater pr. 1. september, 1.november, 1. februar og 1. april. Sammen med 1. rate betales et administrationsgebyr. Administrationsgebyret betales hvert år og dækker bl.a. afgifter til Copydan Tekst & Node.

Opkrævningen sendes til eBoks eller betalingsservice. Ved for sen betaling bliver der tale om et rykkergebyr.

Starter du senere i sæsonen, opkræver vi kun betaling for det antal gange, der er tilbage.

I tilfælde af at du ikke har betalt alle rater for en afsluttet sæson, kan du ikke påbegynde en ny sæson.

SE MERE OM PRISER HER

Tilskud til musikundervisning

Herunder finder du link til ansøgning om tilskud til børn og unges fritidsinteresser (op til 17 år)

Formålet med puljen er at hjælpe de familier, der er økonomisk vanskeligt stillede - og som ikke har midler til, at deres børn og unge kan deltage og være aktive i kultur- og fritidslivet. (med tilskud på 75%).

Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema hos Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice  (formular åbnes i nyt vindue)


Hvad kan der søges til:
Der kan søges om tilskud til kontingent, til musikskolen, leje af instrumenter, fodboldskoler, håndboldskoler mv.
Der kan IKKE søges til betaling af alm. kørsel til og fra træning, samt til større udstyr (her henvises til Udviklingspuljen).

Hvem kan søge:
Alle der har kontakt med børn og unge, kan søge puljen dvs. forældre, foreninger, sundhedsplejerske, pædagoger, SSP-konsulenter, undervisere mv.

Hvornår:
Der kan søges hele året.

Hvornår får man svar:
Der kan forventes svar på ansøgningen ca. 3 - 4 uger, efter den er modtaget

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ninna Bay på tlf. 56 20 37 31 eller på mail: nibay@faxekommune.dk

Faxe Musikskole Udviklingsplan 2022-2025

Her kan du læse mere om Faxe Musikskoles udviklingsplan for 2022-2025

 

 

Ferieplan

Ferieplan sæson 22/23


Første undervisningsdag: 19. august 2022

IKKE ALMINDELIG UNDERVISNING: Fællesuge efterår: 10.oktober til 13. oktober 2022 (uge 41)

Efterårsferie: 17. oktober til 23. oktober 2022

Juleferie: 22. december til 1. januar 2023

Vinterferie: 13. februar til 17. februar 2023

IKKE ALMINDELIG UNDERVISNING: Fællesuge forår: 27. februar til 2. marts 2023 (uge 9)

IKKE ALMINDELIG UNDERVISNING: Forbedredelse til FM Festival 20. til 23. marts (uge 12) 

Påskeferie: 3. april til 10. april 2023

Store bededag: 5. maj 2023

Kr.Himmelfart: 18. maj til 21. maj 2023

Pinseferie: 27. maj til 29. maj 2023

Sidste undervisningsdag: 12. juni 2023

Corona-information

Vi bestræber os på, at det skal være trygt for såvel brugere som personale at være i Faxe Musikskole.

HVORDAN FORHOLDER VI OS TIL CORONAVIRUS?

Musikskolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og Kulturministeriets anvisninger for musik- og kulturskoler. Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at forebygge coronasmitte.
 

HJEMSENDTE ELLER SYGE ELEVER KAN IKKE KOMME TIL MUSIK

Det gælder, uanset om der er tale om coronasymptomer eller anden sygdom. Hvis man er hjemsendt fra skole eller for syg til at gå i skole, skal man heller ikke komme til musik, hvor der er risiko for, at man smitter lærere og andre elever. Ved hjemsendelse, så kontakt din lærer, og aftal online undervisning i stedet.

 

HVIS NOGEN I FAMILIEN ER TESTET POSITIV FOR CORONAVIRUS

Hvis nogen i hjemmet er testet positiv for coronavirus, skal børnene vente med at komme til Musikskolen, til situationen er afklaret.

 

VI HOLDER AFSTAND!

Der tilstræbes hele tiden at holde mindst en meters afstand til andre personer, såvel i undervisningen som i pauser og eventuel ventetid.

Ved sang-og korundervisning holder vi to meters afstand.

 

KÆRE FORÆLDRE!

Vi opfordrer jer til ikke at møde op til undervisningen, med mindre det er vigtigt af hensyn til nye og yngre elevers tryghed.

 

HYGIEJNE

Alle elever opfordres til at vaske hænder umiddelbart inden undervisningen. Alternativt har lærerne håndsprit, så hænderne kan afsprittes i undervisningslokalet, før undervisningen går i gang.

 

FÆLLES UDSTYR

Vi indskrænker brugen af fælles instrumenter og udstyr til det mest nødvendige.

Musikinstrumenter og andet udstyr afsprittes, før de skal bruges af den næste elev.

Kontaktflader- og punkter desinficeres med jævne mellemrum.

 

GOD FORNØJELSE!

Vi er sikre på, at reglerne hurtigt bliver en del af hverdagen, og at fornøjelsen ved undervisningen fortsat vil være i højsædet.

SPILLESTEDET

Spillestedet giver dig fede musikoplevelser året rundt på Faxe kommunes mange scener

Spillestedet er Faxe kommunes koncertsamarbejde mellem biblioteket og musikskolen og målet er at præsentere spændende musik fra et væld af genrer.

Se nærmere her

SpeedAdmin (app eller browser)

Årshjul

En oversigt over sæson 2022/2023's begivenheder

Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger, men kan i stedet henvise til www.faxekommune.dk, hvor vores ledige stillinger slås op under ”Job”.

Tilmeld dig jobagenten og få besked via mail, når der bliver lagt nye stillinger på hjemmesiden indenfor den kategori, der er valgt at få meddelelser omkring.

Uopfordrede ansøgninger gemmes ikke.

Se nærmere her omkring Faxe Kommunes praksis omkring uopfordrede ansøgninger.