Faxe Musikskoles Venner

Faxe Musikskoles Venner

Faxe Musikskoles Venner

-en forening knyttet til Faxe Musikskole

Foreningen har to hovedformål:

1. Dels at hjælpe til med praktiske opgaver ved musikskolens arrangementer. Gøre lokaler klar, lave kaffe og kage og være til stede ved arrangementerne, så lærerne kan koncentrere sig om det væsentlige; at lave musik med eleverne.

2. Dels at understøtte musikskolen ved at lave fundraising, med det formål at skaffe nye og bedre instrumenter, hjælpe lærerne med støtte til videreuddannelse og kurser og skaffe midler til koncerter, musiklejre, ture etc.​

Det kræver ikke andet end den gode vilje at blive medlem.
Skriv til musikskolens kontor, hvis du gerne vil være medlem.

Find også Faxe Musikskoles Venner på facebook

Bestyrelsesmedlemmer:​

Rune Brandt, formand
Ingeborg Fangel Mo, bestyrelsesmedlem
Göran Blomquist, bestyrelsesmedlem
Allan Tirsgaard, kasserer
 

Faxe Musikskoles Venner:
fmv@outlook.dk