Betaling- og udmeldelsesbetingelser

Opkrævning

Gælder for alle instrument- og sangfag:

1. rate: 1. september 2022
2. rate: 1. november 2022
3. rate: 1. februar 2023
4. rate: 1. april 2023


Rytmik 1-5 år med forældre, 0.-1. kl. Rytmik og 2.-3. kl. Musikbutik: 
1. rate: 1. september 2022
2. rate: 1. november 2022
3. rate: 1. februar 2023
4. rate: 1. april 2023

Ved for sen indbetaling opkræver kommunen et rykkergebyr på 250 kr. Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, hvilket dog ikke fritager for betaling.

Udmelding

Gælder for alle instrument- og sangfag. Udmeldelse kan kun ske skriftlig til kontoret senest:

01.10.22 (betaling til og med oktober 2022)
01.12.22 (betaling til og med januar 2023)
01.02.23 (betaling til og med marts 2023)
01.04.23 (betaling til og med juni 2023)

Rytmik 1-5 år:   Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret senest:

01.10.22 (betaling til og med december 2022)

Aflysning for instrument-/solosangelever

Lærer syg:
Vikar eller tilbagebetaling (tilbagebetaling dog ikke de to første gange).

Lærer aflyser:
Undevisningen erstattes i indeværende skoleår.

Elev aflyser:
Ingen erstatning.