Betaling- og udmeldelsesbetingelser

Opkrævning

Opkrævningen falder i 3 rater til forfald 
1. oktober 2019, 1. december 2019 og 1. marts 2020.

Undtagelse:
Babymusik 0-9 mdr. (1 rate, forfald 1. oktober 2019).
Rytmik 1-5 år (2 rater, forfald 1. oktober og 1. december 2019).

Ved for sen indbetaling opkræver kommunen et rykkergebyr på 250 kr. Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, hvilket dog ikke fritager for betaling.

Udmelding

Du har mulighed for at melde dig ud i løbet af skoleåret. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret senest

den 15.10.19    (betaling til og med november 2019)
den 15.01.20    (betaling til og med februar 2020)
efter 15.01.20   (betaling til og med juni 2020)

Rytmik 1-5 år   Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret senest den 15.11.19 (betaling til og med december 2019)​

Aflysning for instrument-/solosangelever

Lærer syg:
Vikar eller tilbagebetaling (tilbagebetaling dog ikke de to første gange).

Lærer aflyser:
Undevisningen erstattes i indeværende skoleår.

Elev aflyser:
Ingen erstatning.