Musik café og valg til Venneforeningens bestyrelse 28. nov. kl. 19

Café koncert og ordinær generalforsamling hos musikskolens venneforening

Onsdag den 28. november kl. 19 er der café koncert på musikskolen.

Ved samme lejlighed afholder ”Faxe Musikskoles Venner” ordinær generalforsamling.
Det foregår på Faxe Musikskoles afdeling i Haslev, Præstevænget 23, 4690 Haslev

Faxe Musikskoles Venner * ordinær generalforsamling

Dagsorden
1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Göran Blomquist.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse ved Helle Bjerre.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, vi skal have et nyt bestyrelsesmedlem.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Arrangementet er gratis og alle er velkommen.