Instrumentundervisning på folkeskolerne

Faxe Musikskole underviser på en række folkeskoler i kommunen. Læs mere nedenfor og se, hvilke instrumtentfag du kan gå til på den enkelte skole.

Holdundervisning for begyndere på folkeskolerne:  *NYT*

Pris: 2.505 kr. (deles i 3 rater) + 50 kr. Kodagebyr

Faxe Musikskole tilbyder instrument undervisning på hold. Her kan man sammen med andre, få lært nogle af de grundlæggende færdigheder på instrumentet, og samtidig have glæden ved at spille musik sammen. Holdende er primært for begyndere, og bliver oprettet med 3 -5 elever på hvert hold.

Tilbuddet er primært til 3. og 4. kl. på din lokale skole, så vidt muligt efter skoletid.

Vi tager forbehold for antal, skema, lokaler osv. Holdende kan evt.  også oprettes på musikskolen.

På Holdundervisning går du i lidt længere tid, du går sammen med andre børn, og det er billigere end soloundervisning. Men du får naturligvis ikke samme personlige opmærksomhed som i soloundervisning. Undervisningen bliver tilrettelagt, så alle kan være med.

Midtskolen

Vestskolen

Østskolen