Kor

TILMELDING

Kor for 3.-6. klasse - Ramasjang

tirsdag aften i Haslev.
Underviser: Mia Søndergaard
Pris: Indmeldelsesgebyr 50 kr. (gratis for instrumentelever) (35 uger)

Fagbeskrivelse:

Ramasjang er et ambitiøst børnekor for alle piger og drenge, der godt kan lide at synge, og som kan lide at være en del af et musikalsk fællesskab. Hertil arbejder vi hen imod at skabe forståelse for vigtigheden af at samarbejde i en gruppe med et fælles mål. Det gør vi ved f. eks. at lære eleverne at lytte, give plads, tage plads og derved bidrage til en helheden.Vi synger hovedsageligt rytmiske sange - sange som man har lyst til at bevæge sig

 • Vi synger hovedsageligt rytmiske sange - sange som man har lyst til at bevæge sig-
  og danse til!
 • Vi synger mest på dansk, men også en gang imellem på engelsk, afrikansk og
  volapyk ;-)
 • Gennem leg og bevægelse øver vi børnenes tonale og rytmiske forståelse samt
  begyndende sangteknik.

Det forventes i samarbejde med forældre at:

 • Du har et regelmæssigt fremmøde, som bidrag til det musikalske fællesskab.
 • Du op til koncerter er klar til at øve dig hjemme også.
 • Du så vidt muligt deltager i koncerter og andre tiltag i løbet af sæsonen.

Sidst men ikke mindst, vil vi i år have særlig opmærksomhed på at opbygge et dejligt fællesskab i Ramasjang. Dette vil vi bl.a. gøre med særlige forældredage, sjove koncertoplevelser og samarbejder i løbet af sæsonen. Hertil kan nævnes Faxe Musikskoles egne tiltag, men for eksempel også Børnekordage i Tivoli.

NB. Vi har i år valgt, at ændre på aldersgrænsen for Ramasjang, da vi tidligere har oplevet for stor spredning mellem aldersgrupperne. Der kan derfor også forventes, at vi ind imellem deler koret i to, så vi især kan imødekomme de ældre elevers ønsker og behov.

 

Vokalgruppen Instinct (øvede sangere fra 7. klasse)

Ons eftermiddag i Haslev
Underviser: Mia Søndergaard
Gratis for sang-/ instrumentelever, ellers Pris: 558 kr. + Indmeldelsesgebyr 50 kr. (35 uger)

Fagbeskrivelse:
Instinct er et rytmiske kor for øvede sangere og korsangere. Her er sangerne selv med til at bestemme, hvad vi skal synge, og hvordan det skal lyde. Vi forsøger, at udfordre korgenren med vores performances og synger gerne akkompagneret af fx synthesizer og drumpad for at give det et moderne udtryk.

• Vi arbejder løbende med sangteknik og særlige kortekniske virkemidler som
   klangarbejde, ’skyggeeffekt’, flerstemmighed, kontraster, fortolkning og udtryk.
• Vi bruger ofte solister, så det er der også mulighed for at prøve for dem,
   der ønsker det.

Der forventes:
• at du er ambitiøs og engageret, og at du har et regelmæssigt fremmøde.
• at hvis du ikke allerede har erfaring med anden musikalsk udøvelse, korsang eller
  solosang er klar på en lille ”forsyngning” alene med korlederen. (Dette er ikke en
  optagelsesprøve, men en mulighed for korleder at lære den enkeltes stemmebrug
  og deraf muligheder i korarrangementerne)
• at du deltager ved koncerter og workshops i løbet af sæsonen.