Friplads/Tilskud

Erhvervs- og Kulturudvalget har fra 1. januar 2018 afsat midler til at støtte børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter.

Formålet med puljen er at hjælpe de familier, der er økonomisk vanskeligt stillede - og som ikke har midler til, at deres børn og unge, kan deltage og være aktive i kultur- og fritidslivet.

Hvordan søger man om støtte til børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter:

Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema hos Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (åbner i nyt vindue)

Hvad kan der søges til:

Der kan søges om tilskud til kontingent, til musikskolen, leje af instrumenter, fodboldskoler, håndboldskoler mv. Der kan ikke søges til betaling af alm. kørsel til og fra træning, samt til større udstyr (her henvises til Udviklingspuljen).

Hvem kan søge:

Alle der har kontakt med børn og unge, kan søge puljen dvs. forældre, foreninger, sundhedsplejerske, pædagoger, SSP-konsulenter, undervisere mv.

Hvornår:

Der kan søges hele året med start 1. januar 2018.

Svar:

Der kan forventes svar på ansøgningen ca. 3 - 4 uger efter den er modtaget

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kultur- og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen på tlf. 56 20 37 36 eller på mail: tijab@faxekommune.dk