Betaling- og udmeldelsesbetingelser

Betaling

Betalingen falder i 3 rater til forfald 1. oktober 2017, 1. december 2017 og
1. marts 2018.

Undtagelse:

Babymusik 0-9 mdr. (1 rate, forfald 1. oktober 2017).
Rytmik 1-5 år (2 rater, forfald 1. oktober og 1. december 2017).

Ved for sen indbetaling opkræver kommunen et rykkergebyr på 250 kr. Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, hvilket dog ikke fritager for betaling.

Udmelding

Du har mulighed for at melde dig ud i løbet af skoleåret. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret senest

den 15.10.17    (betaling til og med november 2017)
den 15.01.18    (betaling til og med februar 2018)
efter 15.01.18   (betaling til og med juni 2018)

Rytmik 1-5 år   Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret senest den 15.11.17 (betaling til og med december 2017)

Aflysning for instrument-/solosangelever

Lærer syg:

Vikar eller tilbagebetaling (tilbagebetaling dog ikke de to første gange).

Lærer aflyser:

Undevisningen erstattes i indeværende skoleår.

Elev aflyser:

Ingen erstatning.

Fotografering

Faxe Musikskole vil gerne bruge fotos fra vore aktiviteter. Billederne vil kun blive brugt i forbindelse med musikskolens egne materialer til presse, brochure og vores egen hjemmeside/Facebook.
Hvis du ikke ønsker at barnet optræder på fotos, bedes du henvende dig skriftligt til musikskolens kontor.